Kan u niet op het tijdstip van de geplande afspraak of het geplande onderzoek komen? Dan is tijdig verwittigen de boodschap! Liefst 24u op voorhand!

Spreekuren praktijk - bereikbaarheid voor info

Maandag 8:45u-10u* 18:30u
Dinsdag 8:45u-10u* 14:30u*
Woensdag 14:30u* 18:30u
Donderdag 8:45u-10u* 14:30u*
Vrijdag 8:45u*

 

* Zolang ik aanwezig ben op de raadpleging kan u mij steeds contacteren op de vaste lijn ook buiten de vermelde uren.

Procedure voor het maken van een afspraak voor het spreekuur

Voor een vlot verloop van de spreekuren vragen wij u om de afspraken telefonisch te maken tussen 8.45u en 9u tussen 13:30u en 14:30u en tussen 17:30u en 18:00u.
Consulteer de uren hierboven in de blauwe kader.
U kan dit best doen op het vaste nummer 03 664 64 24 daar de mobiele telefoon niet altijd bereik heeft.

Indien u op het antwoordapparaat terecht komt en een bericht voor een afspraak inspreekt; zal hier niet op gereageerd worden een direct contact via telefoon heeft de prioriteit voor het maken van een afspraak.

Gelieve steeds uw identiteitskaart bij de hand te hebben (de huisarts heeft deze nodig om uw administratieve gegevens uit te lezen) alsook voldoende mutualiteitsklevers.

Huisbezoeken

Binnen de praktijk zijn de omstandigheden voor onderzoek en behandeling ideaal. Daarom raad ik u aan om indien mogelijk op consultatie te komen. Op de raadpleging wordt u sneller en efficiënter geholpen.

Wanneer u echt niet in staat bent om naar de praktijk te komen omdat u zich moeilijk of niet kan verplaatsen (hoogbejaarden, ernstig zieken, …), kan u telefonisch een huisbezoek aanvragen.

Hou bij het aanvragen van een huisbezoek rekening met het feit dat huisbezoeken zeer tijdrovend zijn (opstopping, werken, parkeerproblemen, …) en dat de dokter veelal niet kan voorspellen wanneer zij tijdens de dag kan langskomen. Dit hangt immers af van de drukte op de raadpleging en van de geografische spreiding van de andere aangevraagde onderzoeken.

Huisbezoeken worden best aangevraagd vanaf 9u ’s morgens.

Dringende gevallen

Voor dringende gevallen kan u altijd bellen. Deze krijgen altijd een plaats!

Niet verschijnen op een gemaakte afspraak

Niet verschijnen bij de huisarts zonder af te bellen heeft consequenties. Het gebeurt dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt. Hiermee gaat onnodig veel tijd ten koste van anderen verloren.

Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen?

Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Belt u in dat geval ruim van tevoren en geef door dat u niet kunt komen. Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden. Onverwachte situaties kunnen zich altijd voordoen, daar hebben wij natuurlijk alle begrip voor.

Wat is een GMD?

Het Globaal Medisch Dossier (GMD) bevat al uw medische gegevens (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen…). Het maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen mogelijk.

Een nieuw GMD wordt gestart bij de eerste raadpleging via kids id, elektronische id of easy plus kaart.  De verlenging gebeurd automatisch (tenzij u een nieuwe huisarts wenst te bezoeken).

Indien u door omstandigheden éénmalig elders gaat voor een consultatie, gelieve deze arts te vermelden dat men de GMD niet overzet tenzij dit uitdrukkelijk uw wens is.


U bezorgt zo snel mogelijk het getuigschrift (dat u ter gelegenheid/opening van uw GMD op de raadpleging ontving ) aan uw mutualiteit.

Wat zijn de voordelen van een GMD?

Doordat uw huisarts uw medische gegevens beheert, kan hij samen met u ter gelegenheid van een raadpleging uw gezondheidstoestand goed opvolgen (gedane onderzoeken,veranderingen in uw behandeling, vaccinatiestatus, aanpassing administratieve gegevens).

Voor de patiënt levert het daarnaast ook een financieel voordeel op. Wie een GMD laat aanleggen, geniet vermindering op het remgeld voor prestaties door die huisarts inclusief de avondraadpleging.

 

Medisch huis

Indien u ingeschreven bent bij een medisch huis dient u zo snel mogelijk uw contract bij hen te beëindigen.

Elektronische voorschriften

In het kader van de introductie van elektronisch voorschrijven verzoeken wij u om alle benodigde voorschriften voor medicatie te groeperen zodat ze in één keer kunnen doorgestuurd worden.

Medische Vertegenwoordigers

Dokter Roels blijft graag op de hoogte van veranderingen en innovatie op farmacologisch gebied.
Om de raadpleging voor de patiënten niet te verstoren kunt u gewoon plaatsnemen in de wachtzaal na 10u (zie spreekuren praktijk).

Het kan voorvallen dat door onvoorziene omstandigeheden een uitzondering gemaakt wordt op deze werkwijze.

Administratieve info i.v.m labo

Deze website geeft ook bijkomende informatie over de wijze waarop terugbetaling plaatsvindt en de eventuele niet vergoedbare kosten.

Klik hier voor meer info.