Disclaimer

Het gebruik van de website www.dokterroels.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Doel van de website

De verantwoordelijke voor deze portaalsite is Dokter Roels. De website www.dokterroels.be is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en het beleid van de dokterspraktijk. Ze wil een eenvoudige, snelle en verbeterde toegang bieden tot de informatie die op het internet beschikbaar is. De website verwijst ook door naar websites van organisaties of instellingen die informatie ter beschikking stellen. Alle informatie op de website (of op de websites van de organisaties en of instellingen waarnaar de portaalsite doorverwijst), is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit, en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de bevoegde dokter raadplegen.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.